Home

Doel van  Stichting kringloopwinkel ’t Bokje:

* producten een tweede kans te geven.
* het voorzien in een opvangfunctie voor mensen zonder betaald werk. Ik wil deze mensen de gelegenheid bieden om nuttige werkzaamheden te verrichten tbv een algemeen erkent maatschappelijk doel. Denk hierbij aan vluchtelingen, herintreders, ouderen en allochtonen.
* mensen met een kleine beurs gelegenheid geven om leuke en nuttige dingen te kopen
* de continuïteit van het bedrijf en de hierbij behorende werkzaamheden te waarborgen, door het hebben van één vaste betaalde kracht.

Motivatie:

In deze tijd van hoge werkloosheid, crisis en vluchtelingen opvang zijn er veel minima en is er behoefte aan goedkope bruikbare producten.

Het laatste half jaar ben ik actief geweest als vrijwilliger bij een KringloopWinkel. Daarbij heb ik geconstateerd dat het beter zou kunnen, gericht op de klant; dus lage prijzen van de aangeboden spullen.

Een van de speerpunten is dan ook de omloopsnelheid van de goederen hoog te houden en de prijzen laag. Dit omdat de huidige consument beter geïnformeerd en prijsbewuster is dan ooit. Door inzameling van goederen en de snelle verkoop ervan, blijft de winkel bij elk bezoek aantrekkelijk. Er is namelijk altijd wat anders te vinden in de winkel. Hetgeen de klanten uitnodigt om vaker te komen.

Ook is een van de doelen om een werkplek te bieden aan mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan. We willen deze mensen hierbij goed begeleiden en motiveren.

Te denken valt aan:

Vluchtelingen die hier een nieuw bestaan op willen bouwen.

Ouderen

Werklozen

Mensen met een verstandelijke beperking

Ook voorziet onze winkel in een maatschappelijke functie in de vorm van het schenken van gratis koffie en thee voor de klanten en de mensen uit de buurt. Nu al komen er regelmatig kinderen spelen met het aanwezige speelgoed en voor een glaasje limonade.

Het inleveren van spullen kan tijdens de openingstijden.

Maandag t/m vrijdag: 13:15-17:00 uur en op zaterdag: 10:00-17:00 uur

Ons adres is:

PA vd Steurstraat 74, 2037EP te Haarlem